In groep 1/2 en 2/3 eten vaste (geschoolde) overblijvers met de kinderen. Vanaf groep 4 eet de leerkracht met de kinderen. Alle kinderen spelen buiten onder toezicht van de vaste (geschoolde) overblijvers en van drie ouders die pleinwacht hebben. Hier vindt u het rooster tot 13 juli en het rooster tot 2 nov.